Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM KANCELARII GIG

I. Definicje

1) Serwis – platforma internetowa o adresie www.online.kancelariagig.pl prowadzona przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Łukasza Głębockiego, ul. Drzymały 1/1, 05 – 800 Pruszków, NIP 8792528530.
2) Regulamin – niniejszy regulamin serwisu określający świadczenie usług drogą elektroniczną,
3) Usługodawca – adwokat Łukasz Głębocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Głębocki, przy ul. Drzymały 1/1, 05 – 800 Pruszków, NIP 8792528530,
4) Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług serwisu,
5) Strony – Usługodawca i Klient,
6) Usługa – porada prawna uzyskana za pomocą urządzenia teleinformatycznego na odległość,
7) Pliki Cookies – małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online; ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji; ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

II. Postanowienia ogólne

1) Regulamin dotyczy zasad korzystania z Serwisu prowadzącego sprzedaż produktów elektronicznych.
2) Regulamin określa prawa i obowiązki stron.
3) Serwis jest platformą internetową oferującą do sprzedaży produkty elektroniczne oraz usługi w postaci porad prawnych udzielanych na odległość przy użyciu urządzeń teleinformatycznych.
4) Składając zamówienie w Serwisie Klient  oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi.
5) Klient nie może nagrywać lub w inny sposób utrwalać udzielanych porad prawnych, jak również ich rozpowszechniać, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
6) Usługodawca zobowiązuje się nie dostarczać Klientowi żadnych treści o charakterze bezprawnym.

III. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1) Do skutecznego złożenia zamówienia oraz skorzystania z usług niezbędne jest:
– posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW,
– włączona obsługa Plików Cookies w przeglądarce,
– dostęp do internetu,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.
2) Klient nie może dokonać zakupu w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem.

IV. Zakres usług Usługodawcy

1) Usługodawca oferuje Klientowi możliwość uzyskania porady prawnej w drodze elektronicznej na odległość przy wykorzystaniu urządzeń teleinformatycznych, a w szczególności kamery internetowej.
2) Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na głównej stronie Serwisu.
3) Przyjęcie zamówienia następuje w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz planowanej godziny uzyskania porady prawnej. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest uprzednie dokonanie płatności za Usługę.
4) Klient ma możliwość zmiany oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia najpóźniej na 24h przed planowaną godziną uzyskania porady prawnej (kontaktując się z Serwisem za pomocą poczty elektronicznej).
5) Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
6) Usługodawca udziela porad prawnych za pośrednictwem Serwisu zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej Serwisu.

V. Składanie zamówień

1) W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązuje się podjąć następujące czynności:

– wybrać dostępny termin Usługi poprzez kliknięcie przycisku z wybraną datą i godziną porady prawnej,
– uzupełnić dane rejestracyjne, w tym hasło umożliwiające założenie indywidualnego konta, oraz wybraną opcję „Konsultacja prawna” poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam konsultację online”,
– uzupełnić szczegóły płatności; w przypadku gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do podania danych firmowych, w tym numeru NIP,
– zapoznać się z Regulaminem Serwisu i zaakceptować jego postanowienia; Kupujący akceptuje postanowienia tylko wówczas, jeżeli się na nie rzeczywiście zgadza; brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
– wyrazić zgodę na ewentualne otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od Usługodawcy; brak akceptacji na otrzymywanie takich informacji nie uniemożliwia złożenia zamówienia,
– potwierdzić zamówienie w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

2) Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Klient zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
3) Klient dokonuje zapłaty za usługę za pomocą systemu Przelewy24, prowadzonego przez podmiot PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327 Poznań).
4) Płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie internetowej podmiotu świadczącego usługę płatności on-line.
5) Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Serwisu.
6) Z chwilą dokonania zapłaty Klient zawiera umowę z Usługodawcą.
7) Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy z Usługodawcą. Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT.
8) Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury VAT nie muszą zawierać podpisu odbiorcy. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
9) Wszystkie ceny znajdujące się na stronie Serwisu podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

VI. Realizacja zamówień

1) Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy wyłącznie usługi w drodze elektronicznej na odległość przy wykorzystaniu urządzeń teleinformatycznych.
2) Usługodawca zastrzega, że za pośrednictwem Serwisu Klient nie otrzymuje żadnych produktów fizycznych ani nie umawia się na spotkanie w kancelarii Usługodawcy. Usługi świadczone są wyłącznie drogą elektroniczną.
3) Realizacja zamówienia polega na:
– przesłaniu na podany przez Kupującego adres e-mail linku umożliwiającego przeprowadzenie wideokonferencji z Usługodawcą w terminie wybranym przez Kupującego na etapie składania zamówienia, a następnie
– przeprowadzeniu porady prawnej przy użyciu urządzeń teleinformatycznych.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1) Klient ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wysyłając wiadomość mailową na adres sekretariat@kancelariagig.pl.
2) Reklamacja rozpatrywana jest wciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę wiadomości mailowej.
3) Reklamacji podlega brak możliwości uzyskania porady prawnej na odległość z uwagi na zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub z uwagi na zakłócenia w sieci Internet.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1) W przypadku gdy Klientem jest konsument przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Klient rozpocznie korzystanie z Usługi, co następuje z chwilą połączenia się Klienta z Usługodawcą za pośrednictwem linku otrzymanego w wiadomości potwierdzającej złożenia zamówienia.

IX. Polityka Cookies

1) Polityka Cookies dotyczy stosowania plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej Serwisu – www.online.kancelariagig.pl oraz strony internetowej Usługodawcy – www.kancelariagig.pl.
2) Usługodawca przechowuje Pliki Cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
3) Serwis używa poniżej wskazanych Plików Cookies:
– sesyjne Pliki Cookies, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Usługodawcy do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki,
– Pliki Cookies służące do analiz, które pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu,
– Pliki Cookies używane do targetowania, które zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiają proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
4) Usługodawca niniejszym informuje, że każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania Plików Cookies. W takim przypadku jednak, możliwość korzystania z Serwisu może być utrudniona. Więcej informacji na temat zarządzania Plikami Cookies można uzyskać w ustawieniach swojej przeglądarki.
5) Usługodawca niniejszym informuje, że stosuje w szczególności następujące technologie w ramach Serwisu:
– kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk korzystania z Serwisu,
– kod śledzenia Google Search Console – w celu analizy ruchu w Serwisie,
– piksel konwersji Facebook – w celu prowadzenia działań remarketingowych.

X. Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca.
2) Klient może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, związanych ze składaniem zamówień oraz zapisem na newsletter.
3) Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta, zebrane w trakcie składania i realizacji zamówienia, wyłącznie w celu wykonania Usługi. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta także w celu przesyłania newslettera.
4) Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż wskazane w pkt 3 powyżej (przykładowo w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych), wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
5) Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem a Serwisem przed złożeniem zamówienia będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadawane pytania.
6) Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia oraz wykonania Usługi. Podanie danych osobowych przy zapisie na newsletter lub przy użyciu formularza kontaktowego jest także dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
8) Dane osobowe Klientów przetwarzane są do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy o świadczenie usług prawnych oraz upływu okresu archiwizacji dokumentacji kancelarii.
9) Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
– ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
10) Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa powyżej, w tym w szczególności do:
– żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– żądania przeniesienia danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
11) W przypadku naruszenia przepisów Regulaminu Serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Usługodawca może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.
12) Usługodawca niniejszym informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
– UAB „MailerLite”, Paupio g. 28, LT-11341 Wilno, Litwa – w celu korzystania z serwisu mailingowego, przy użyciu  którego dochodzi do przesyłania newslettera,
– Usługi Księgowe Beata Grudzińska, ul. Moniuszki 31, 05-820 Piastów – w celu prowadzenia księgowości Usługodawcy,
– DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań – w celu dokonywania płatności on-line poprzez obciążenia karty kredytowej/płatniczej Klienta w przypadku dokonania zamówienia przez Klienta.

XI. Postanowienia końcowe

1) Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.online.kancelariagig.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Głębocki, ul. Drzymały 1/1 05-800 Pruszków.
2) Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r..
3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
4) Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
5) Zawartość Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Usługodawca biorąc udział w składaniu zamówienia składa ofertę zawarcia umowy.
6) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7) Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.